Central Northen Bulgaria  INFO
Онлайн издание за  Централна Северна България - Великотърновска, Габровска, Ловешка и Плевенска области
Вашите мнения, виждания, коментарии и препоръки публикувайте на Facebook: cnbg info


Добавете ваш клип !


      Поздравления за успеха ви, в цялото многообразие от стотици хиляди сайтове в Интернет, да се ориентирате и стигнете до тук.

     Онлайн изданието Central Northen Bulgaria
  INFO /
Централна Северна България ИНФО има за цел да осигури възможността да бъдат представяни материали излизащи от рамките на регионалността и относими към интересите, въпросите и проблемите на възможно най-много хора.

     За постигането на тази цел материалите се разпределят по рубрики, като се започне от възможностите за бизнес и инвестиции и се стигне до гражданските инициативи отнасящи се за региона обхващащ:
Великотърновска, Габровска, Ловешка и Плевенска области, но полезни за обществото в неговата цялост и многообразие.

     CNBG. INFO няма да публикува материали и информации с ограничено регионално значение, тъй като това е извън визията за обхват и предназначение на изданието, от една страна, а от друга има достатъчно регионални издания, които напълно отговарят на съвременните изисквания към медиите за актуалност, достоверност и професионализъм, и които може да намерите в раздела "Регионални новини" 


     
CNBG. INFO има възможност да вкючи, както текстови материали, така и видео клипове в отделните раздели на изданието, предоставяни от гражданството, неправителствените организации, общинските и областни администрации от региона.
     
CNBG. INFO ще публикува коментарии, анализи, прессъобщения освен на автори, както от Централна Северна България, така и от страната и чужбина.
      Всички изпратени текстови материали ще излизат с текст указващ, че са свободни за ползване и от други медии, но в тяхната цялост и задължително посочване на източника.

     
Видео материалите изпращани до CNBG. INFO ще бъдат излъчвани на канала "Bulgaria NOW", а при изрично изразено желание и в разделите на www.events-bg.com.

Изданието си запазва правото да отказва публикуването на материали противоречащи на закона и добрите нрави.
Очаквайте поредицата материали по темата:

Пилотен проект за управленско и социално-икономическо развитие на Централна Северна България.

    

Съкращаване на лятната ваканция

Ново допълнение към "Как малкия Иванчо си представя Втората световна война"


Не обвинявайте Народните представители - те нямат вина!


Да превърнеш "различната" медия (Фейсбук) в книжка с картинки


Д-р Тренчев: Не протест, трябва всенароден бунт или военен преврат!
( Начин на употреба )

Протестите - да искаш без да знаеш от кого и как
( или начин за манипулация)
 


Собственици на земеделски земи ГУБЯТ ПАРИ
( а може вече да не губят - това зависи от тях)


Местни избори 2015
( готов ли е Суверена да удари по масата )Място за вашата текстова реклама, съобщение или кратка информация!

CNBG INFO
има интерес
към сътрудничество
с всички
имащи отношение към медиите, маркетинга и рекламата !

  


Място за вашата илюстрирана реклама, съобщение или кратка информация!Посетете: Events-bg.com
Copyright © 2014 CNBG INFO - All Rights Reserved