Central Northen Bulgaria  INFO
Онлайн издание за  Централна Северна България - Великотърновска, Габровска, Ловешка и Плевенска области
Вашите мнения, виждания, коментарии и препоръки публикувайте на Facebook: cnbg info


Добавете ваш клип !


     CNBG. INFO  предоставя пространство, на което производителите да могат да информират потенциалните си клиенти.
     Апела на
CNBG. INFO е потребителят да бъде уважаван, чрез предоставянето му на точна и пълна информация за предлаганите стоки и услуги.
     Третирането на потенциалните клиенти, като хора първосигнални и слабоумни е лоша практика независимо, че е широко ползвана от рекламните агенции и тиражирана от телевизионните канали. 


  

Посетете: Events-bg.comCopyright © 2014 CNBG INFO - All Rights Reserved