Central Northen Bulgaria  INFO
Онлайн издание за  Централна Северна България - Великотърновска, Габровска, Ловешка и Плевенска области
Вашите мнения, виждания, коментарии и препоръки публикувайте на Facebook: cnbg info


Добавете ваш клип !


     CNBG. INFO в съответствие с политиката си, подчинена на
принципа:
"Всеки има право на мнение,
Всеки има право мнението му да бъде чуто"

ще предоставя възможността мненията и анализите на гражданството, неправителствените организации, общинските и областни структури да бъдат публикувани и популяризирани в т.ч. чрез "Bulgaria Now tv".

     За вашите мнения и анализи: Изпрати!Съкращаване на лятната ваканция

Ново допълнение към "Как малкия Иванчо си представя Втората световна война"

Идеята лансирана от Министерство на образованието и науката ( МОН) за съкращаване на лятната ваканция в резултат от увеличаване продължителността на учебната година за учениците: от 2 до 4 клас с две седмици; от 5 до 8 клас също с две седмици и запазване на продължителността на учебната година за учениците от 9 до 11 клас, която се явява елемент от проекта за нови държавен стандарт за учебния план. 
Като мотив на идеята, поне в медийното й представяне,  беше че "дългата" лятна ваканция "отдалечава" учениците от учебния процес. Тук е мястото да се отбележи, че качеството и ефективността на учебния процес е видим и съответстващ на оценките получени на матурите, нивото на младежката безработица  - към момента по официални данни около 20 % (лично аз не бих се заклел, че отговарят на действителното положение) и нагласите на младежите за стартиране на собствен бизнес, казано най-общо, а доколко е удовлетворителен това е въпрос към обществото.
Дали дължината на ваканцията "отдалечава" учениците от учебния процес  или причината е несъобразеното с актуалното състояние на света учебно съдържание, липсата на подготовка и персонални възможности на преподавателите да го представят по подходящ начин на ученици значително различаващи се по възможности, обща информираност, манталитет и цели от връстниците си преди 10, 20 и повече години, а може би и още нещо.
Когато се говори за държавен стандарт на учебния план би следвало да се изясни от администрацията взаимовръзката на плана с учебното съдържание. Тъй като именно учебното съдържание като обем и обхват, последните две разглеждани в контекста на бъдещето на младежите,  трябва да се взема предвид.
За възможностите на високообразованите и то най-високо поставени в йерархията на държавата, без да се фиксира времеви период, може да се съди по резултатите от всички статистически проучвания, на всички агенции и организации, провеждани по всяко време и по всички въпроси отнасящи се до Държавата като цяло, без да се пропуска качеството на живот и психологическите нагласи и емоционално състояние на гражданите й.
В резюме, целесъобразно би било да се направят следните промени:

- съкращаване на часовете от 45 на 30 мин. като учебните занаятия започнат с час по късно;

- учебната година  за класовете от 2-ри  до 11-ти приключва на 1-ви юни;

- популяризиране сред учениците на неформалното образование ( за проявяващите интерес по въпроса: „Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” (ЦИИНО) към катедра „Социална работа” на Софийски университет.

     Ю. Бибин
     за CNBG Info

Вашите мнения, виждания, коментарии публикувайте на
Facebook: cnbg info

Материалът е свободен за ползване в цялост,
без право на редакции и при отбелязване на източника
Не обвинявайте Народните представители - те нямат вина!

   Практиката да се обвиняват, да се търсят грешки, да се протестира срещу Народните представители е дълбоко погрешно и несправедливо, в края на краищата те са само ПРЕДСТАВИТЕЛИ, наемни работници, назначени на поста "Народен представител" от:

1 072 491 души за ГЕРБ
505 527 души за БСП Лява България
487 134 души за ДПС
291 806 души за Реформаторския блок
239 101 души за Патриотичния фронт
186 938 души за ББЦ
148 262 души за "Атака"
136 223 души за АБВ

   Не считам за коректно да се търси отговорност и от съгражданите ни за техния избор позволил назначаването на 240 Народни представители независимо, че действията или бездействието им рефлектира върху всички български граждани и страната като цяло, независимо че резултатите от решенията им обуславят качеството на живот на всички.
   В края на краищата трябва да се признае, че милионите български граждани направили съзнателен избор на Партии и личностите в тях, на Народните представители назначили Правителство на страната, са вложили цялата си енергия, всичките си възможности и интелектуален потенциал, честност, безкористност и безпристрастност да изберат най-доброто из помежду си, като освен това, като допълнителен бонус, дават отговора на въпроса "Кой".
На всички, които биха оспорили това твърдение и биха изразили обратното мнение, които се замислят, че може би изборите трябва да са явни и да се носи освен моралната отговорност от милионите, за които стана дума, оставащи анонимни поради тайната на вота, но и материална отговорност от активните избиратели за техния избор, следва да се подчертае отново: Те нямат никаква вина, толкова могат - толкова правят.

   Ако все пак трябва да има виновен, то това е Природата, а за вярващите Господ.
   И Природата и Господ са направили каквото са могли, тяхна е вината, тяхна е и отговорността, а ако някой мисли друго, то проблема е негов.

     Ю. Бибин
     за CNBG Info

Вашите мнения, виждания, коментарии публикувайте на
Facebook: cnbg info

Материалът е свободен за ползване в цялост,
без право на редакции и при отбелязване на източника.

.


Да превърнеш "различната" медия (Фейсбук) в книжка с картинки

  
Като се започне от първия вестник излязал преди повече от 400 години и се мине през първите радиостанции преди около 80-тина години, първите масово разпространявани и гледани телевизионни канали отпреди 60-тина години, то всички те се подчиняват на една обща характеристика - те са еднопосочни. От едната страна стои малката група на влияещите, а срещу нея многобройната аудитория - тълпата, описвана от работещите в сферите на психиатрията,  практическата  психологията, политологията, масовите комуникации и др., като съвкупност от "тълпоиди".
   Печатните и електронните медии (радио и телевизия) са крайната точка, средствата за нанасяне на "заключителния удар" при изпълнението на една или друга цел с една или друга стратегия и тактика. Арсеналът, с който разполагат е значителен и разнообразен, предвид  условно различните характеристики на рецепиентите на посланията. Не са случайни и усилията за консолидиране на рецепиентите, което да позволи те  да бъдат поставени в няколко относително лесно дефинирани групи,  върху които методите на въздействие да се типизират, улеснявайки се тяхното прилагане и увеличавайки ефективността им.  
   В крайна сметка "многообразните" рецепиентите (читатели, слушатели и зрители) се свеждат до две основи групи: едната състояща се от тази част на обществото,която демонстрира безкритичност към даваната й информация, стига тя да е поднесена по приемлив начин, например от "утвърдени експерти", без да се отчита, че тези експерти са утвърдени, но от медиите, които ги ползват; която е податлива към внушения, стига те да са лесно смилаеми, т.е.  да не ги кара да отделят време и усилия да ги анализират и т.н. и другата, пренебрежимо малка група, с точно обратните характеристики. Предвид нейната пренебрежимост, като брой и възможности, тя е извън обсега на усилията на медиите и е напълно  достатъчно тя да бъде медийно изолирана, използвайки се принципа: Ако те няма в медиите, значи не съществуваш.

   Тъй като предмета на материала, не е да анализира или дава мнение за възможностите и начините на медиите, или чрез тях,  да се влияе върху публиката, достатъчно е да се добави основно ползвания принцип: Задачата на медиите не е да казва на хората какво да мислят, а да ги накара да мислят това, което медиите (ползвателите им) искат.

   И в контекста на казаното, за първи път Фейсбук дава техническа възможност ( не твърдя, че това е целта на неговото създаване) за свободен обмен на новини, мнения, инициативи и т.н., което го прави "различна" медия - условно двупосочна, при която всеки може да е източник и приемник. Но ако всеки погледне "стената" си, своите "постове", вкл. тези в "ФБ групите", за които се предполага, че обединяват по-активни хора с позиции и визии,  веднага ще види, че участниците в комуникационната среда я ползват за създаване на "книжка с картинки"?

   Не може да се отрече, че и Фейсбук е използван по "предназначение", като пример може да бъде създаването на емотикони, с оглед разширяване на възможността за ползването им, като заместител на, " постове" от най-често няколко думи. Защо, каква е целта ?

   Този кратък и ограничен преглед показва, че политиките и стратегиите за "промиването на мозъци"  са ефективни и обхватни, но остава въпроса доколко са с необратим ефект.

  
   Очевидно виждането на Е. Бернайс изразено в книгата му "Пропагандата" с първо издание през 1928 г. е вярно и актуално:

Съзнателната и интелигентна манипулация на навиците и мненията на масите е важен елемент в демократичното общество. Хората, които манипулират този невидим механизъм на обществото, представляват невидимо правителство, което е истинската управляваща сила. Ние сме управлявани, нашите умове са моделирани, нашите вкусове са формирани, нашите идеи са внушени, до голяма степен от хора, за които никога не сме чували. В почти всяко действие от ежедневието ни, независимо дали е в сферата на политиката и бизнеса, в нашето социално поведение или морално мислене, над нас господстват относително малко на брой хора, които разбират мисловните процеси и социалните модели на масите. Те са тези, които те дърпат конците на общественото мнение.


     Ю. Бибин
     за CNBG Info

Вашите мнения, виждания, коментарии публикувайте на
Facebook: cnbg info

Материалът е свободен за ползване в цялост,
без право на редакции и при отбелязване на източника.Д-р Тренчев: Не протест, трябва всенароден бунт или военен преврат!
( Начин на употреба )

    
Частта от интервюто на
Д-р Тренчев, от което е и емоционално казаното: Не протест, трябва всенароден бунт или военен преврат! дава основание да се разгледа като позиция, но от гледна точка на начина й за употреба в по-близко или по-далечно бъдеще:
- по принцип подобни позиции се използват, от заинтересованите лица, за тестване нагласата на обществото към действия водещи към промяна на начина и методите на управление;
- като елемент от поетапни въздействия, лансирани постоянно, но с малка скорост, за да  може при реализиране на крайната цел населението вече да е свикнало с мисълта за планираната промяна на обществено-политическата и икономическа система и да не реагира;
- създаване на нагласи за очакване на месията, който ще поеме на плещите си решаването на проблемите на държавата, дейност която е извън възможностите и потенциала на населението;
- предизвикване на убеждението, че единствения начин за просперитет, сигурност, предвидимост на бъдещето и подобни е хората да се откажат от повече или по-малко свободи и делегирането на разширени пълномощия на новите си водачи.

     И един въпрос: Как народа на САЩ би приел Патриотичния акт
( „Закон от 2001 г., сплотяващ и укрепващ Америка чрез предоставяне на надеждни инструменти, необходими за борбата с тероризма и неговото въздържане“) на 10 септември 2001 и как го прие след приемането му през октомври 2001 ?
   
     И един допълнителен: аналогии (без географски ограничения) ?
  
Цялото интервю на д-р Тренчев   


Патриотичния акт

    
    
Ю. Бибин
     за CNBG Info

Вашите мнения, виждания, коментарии публикувайте на
Facebook: cnbg info

Материалът е свободен за ползване в цялост,
без право на редакции и при отбелязване на източника.
Протестите - да искаш без да знаеш от кого и как
( или начин за манипулация)

    
Логично е наемните работници да протестират в защита на правата си пред работодателя, но няма логика работодателя да протестира пред наемните си работници в защита на интересите си, а ако го прави основателно възниква  въпроса: ЗАЩО ? 

Първата и основна причина е, че протестиращите не знаят Конституцията на страната си.

Чл. 1
(1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Чл. 8
Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.
(
държавната власт, която осъществяват и нацията, и държавата, произтича от народа като единствен суверен. Той е създател и носител на държавната власт. бел. моя)

Чл. 67.
(1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.

     Именно Конституцията определя йерархията в държавата:
народ (суверен) - който чрез избори определя своите представители;
народни представители - изпълнявайки волята на народа (суверена) определят и контролират лицата - накратко наречени:
Държавна власт

     За функционирането на системата народа отделя средства, от бюджета си, за покриване на: разходите за осигуряването на работно място и съответните режийните разноски гарантиращи добри условия за труд, присъщо необходимите разходи свързани с дейността на представителите и служителите си и разходите за заплащане на труда им.

     Втората значима причина е силата на манипулациите, пропагандата и въздействията.

    
През последните години по един или друг повод се организират протести, започващи като спонтанни и прерастващи в овладяни мероприятия, други повече или по-малко режисирани от самото им начало до самия им край, трети умишлено предизвикани, било с кратковременно действие, било да послужат като искра за по-дългосрочни мероприятия.
     Всичко това се дължи, както на незнание на Конституцията на Републиката от страна на протестиращите, за което вече стана дума, така и на  манипулирането на обществото от една или повече малобройни групи с възможности.
     Действително манипулациите са разнопосочни и многопластови,такива с различна продължителност,други представляващи моментни пикови въздействия, чрез които се тушират реакциите срещу един дразнител чрез замяната му с друг, но по-силен, реален или въображаем.
     Разбира се, споменатото са елементи от системи за психологически въздействия  изследвани и прилагани от Уолтър Липман, Едуард Бернайс, Харолд Ласуел и др.,
реализирани от масмедиите, подсилени в последните години с възможностите на Интернет, казано най-общо.
     Видимо изражение на казаното е и масовата и постоянна във времето подмяна на понятията от страна на медиите. Те постоянно и навсякъде ползват понятието "държавата", когато става дума за "държавната власт" в различни контексти, внушавайки на суверена, че той е в субординирано положение и следва да иска, очаква едно или друго от "държавата", естествено в смисъла, който
се внушава масово и повсеместно.

     В резултат от успешно прилаганите прийоми се стига до парадоксалната ситуация: Работодателят да протестира пред служителите си недоволен от техни действия; от начина, по който оперират и разпределят парите му, от безотговорни действия със собствеността му, от ограничаваните възможности да определя рамките, в които да протече живота му. Най-елементарния пример е мантрата: "политическа класа" - "обикновенния човек"

     В този контекст, протестите работят устойчиво за поддържане на тези внушения, с една единствена цел: утвърждаване на възприетия модел, подменящ йерархичната структура в държавата, регламентирана в основния закон с всички последствия от това.

     По никъкъв начин, не бих подкрепил тезата за уникалност на модела в България, нито бих подкрепил, че след като един модел е широко разпространен, по-точно властва по света, следва да се прилага безкритично.

    
Ю. Бибин
     за CNBG Info

Вашите мнения, виждания, коментарии публикувайте на
Facebook: cnbg info

Материалът е свободен за ползване в цялост,
без право на редакции и при отбелязване на източника.
    

 


  
Посетете: Events-bg.comCopyright © 2014 CNBG INFO - All Rights Reserved