Central Northen Bulgaria  INFO
Онлайн издание за  Централна Северна България - Великотърновска, Габровска, Ловешка и Плевенска области
Вашите мнения, виждания, коментарии и препоръки публикувайте на Facebook: cnbg info


Добавете ваш клип !


     CNBG. INFO има готовност и желание да публикува и използва медийните си ресурси за популяризиране на  материалите на всеки, който има желание и възможност да действа като репортер и предложи свои авторски кореспонденции за събития имащи обществено значение.

     Всички материали, които са в съгласие със законодателството и добрите нрави, ще бъдат публикувани във вида, в който са изпратени.
    
CNBG. INFO няма задължението и нагласата да редактира кореспонденциите по никакъв начин.
                                                                                              ИЗПРАТИ


 


  


Място за вашата илюстрирана реклама, съобщение или кратка информация!Посетете: Events-bg.comBulgaria NOW tv
Copyright © 2014 CNBG INFO - All Rights Reserved